Jesteś tutaj: Newsy Regulamin II Edycji Targów Open Farm

Regulamin II Edycji Targów Open Farm

 

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH

OGÓLNOPOLSKICH TARGÓW ROLNYCH

OPEN FARM

SIERAKOWO 19-20 MAJA 2018 r.

 

1. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Targów OPEN FARM w dniach 19-20 maja 2018 r.

2. Targi Rolne OPEN FARM odbywają się w dniach

19 maja 2018 r. (sobota) w godzinach 09.00 – 17.00,

20 maja 2018 r. (niedziela) w godzinach 09.00 – 17.00.

3. W dniach 16-21 maja 2018 r. Targi są chronione przez firmę Ochroniarską.

W dniu 19 maja Targi można zwiedzać w godzinach 09.00 - 17.00

W dniu 20 maja Targi można zwiedzać w godzinach 09.00 - 17.00

Firma Ochroniarska jest uprawniona do wyegzekwowania zapisu dotyczącego godzin zwiedzania

4. Zabrania się wjazdu i parkowania samochodów na terenie Targów OPEN FARM z wyjątkiem osób posiadających specjalną kartę parkingową, oraz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dla pozostałych zwiedzających utworzone zostały parkingi poza terenem wystawowym.

5. Punkt informacyjny znajduje się przy scenie, gdzie można pobrać bezpłatnie plan Targów.

6. Na terenie targów znajduje się punkt medyczny z którego usług mogą korzystać wszystkie osoby potrzebujące pomocy medycznej. Na planie targów zamieszczona jest informacja o lokalizacja punktu pomocy medycznej. (przy scenie)

7. Na terenie Targów działa Radio Targów. W szczególnych przypadkach zwiedzający mogą nieodpłatnie zamieszczać komunikaty radiowe, zgłaszając się do lektora. Na planie targów zamieszczona jest informacja o lokalizacja Radia Targów.

8. Zwiedzającym zaleca się szczególną ostrożność przy zwiedzaniu stoisk eksponujących maszyny rolnicze, gdzie ryzyka zaistnienia wypadku jest szczególnie wysokie.

9. Targi Rolne jako impreza plenerowa wymaga od zwiedzających szczególnej ostrożności przy poruszaniu się na naturalnych nierównościach terenowych.

10. Zabrania się uprawiania handlu na terenie Targów, osobom nie zarejestrowanym jako wystawcy.

11. Zabrania się rozwieszania banerów reklamowych na terenie Targów i roznoszenia ulotek bez wcześniejszego uzgodnienia z Organizatorem Targów.

12. Zabrania się wnoszenia na teren Targów broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu przebywających tam osób.

13. Zabrania się wnoszenia na teren Tarów napojów alkoholowych, środków odurzających oraz substancji psychotropowych.

14. Zabrania się wprowadzania i wnoszenia na tereny targowe zwierząt, za wyjątkiem uczestniczących w pokazie lub Wystawie Zwierząt Hodowlanych.

15. Osoby przebywające na terenie Targów w czasie trwania imprezy i nie przestrzegające przepisów niniejszego regulaminu, będą usuwane z Targów przez ochronę.

16. Niniejszy regulamin jest podany do wiadomości w formie tablicy informacyjnej przy głównym wejściu na teren Targów.

Znajdź nas na FB Znajdź nas na YT

Sponsorzy i partnerzy

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl