Jesteś tutaj: Newsy Regulamin konkursu „Zimowy Konkurs Rolniczy”

Regulamin konkursu „Zimowy Konkurs Rolniczy”

Regulamin konkursu „Zimowy Konkurs Rolniczy”

 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Zimowy Konkurs Rolniczy” na witrynie internetowej Facebook.com\TargiOpenFarm
 2. Organizatorem konkursu jest Rolnicza Kancelaria Księgowa EUROL ul. Rynek 3 06-200 Maków Mazowiecki
 3. Konkurs polega na wstawieniu w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia, które powinno przedstawiać Polską Wieś w zimowej porze roku. Pierwsze miejsce zajmie osoba, która otrzyma najwięcej polubień pod zdjęciem. Dwie kolejne osoby, których zdjęcia otrzymają najwięcej polubień otrzymają nagrody pocieszenia.
 4. Konkurs rozpoczyna się dnia 22-12-2017 o godz. 15:00 a kończy dnia 27-12-2017 o godzinie 20:00.
 5. W konkursie może wziąć udział każdy pełnoletni użytkownik witryny Facebook.com.
 6. Wykluczeni z konkursu są członkowie rodzin organizatorów.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 8. Celem konkursu jest uhonorowanie osób nagrodą rzeczową, która wstawi w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie swojego autorstwa przedstawiające Polską wieś w okresie zimowym. Nagrodę główną otrzyma ta osoba, która spełni powyższe warunki i otrzyma najwięcej polubień pod swoim zdjęciem, dwie kolejne osoby, które otrzymają najwięcej polubień pod zdjęciem otrzymają nagrody pocieszenia.
 9. Opis nagród znajduje się na końcu regulaminu
 10. Podatek od wygranej uiszcza organizator konkursu.
 11. O wygranej decyduje największa liczba polubień pod zdjęciem konkursowym.
 12. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi na profilu Open Farm na witrynie Facebook.com.
 13. Posiedzenie obrad komisji konkursowej jest niejawne, a jej decyzja jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 14. Organizator z skontaktuje się z wygraną osoba poprzez wiadomość prywatną na witrynie Facebook.com w ciągu 10 dni od zakończenia konkursu.
 15. Nagroda zostanie wysłana Pocztą Polską.
 16. Brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną.
 17. Brak możliwości przenoszenia nagrody na inną osobę.
 18. Zwycięzca konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych i prawidłowych danych.
 19. Wszelkich informacji związanych z konkursem, udziela Dyrektor Targów Open Farm, Piotr Wyrzykowski poprzez witrynę Facebook.com\Open Farm za pośrednictwem wiadomości elektronicznej.
 20. Reklamacji prosimy kierować pod adres biuro@openfarm.pl
 21. Udział w konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 22. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego
 23. W przypadku, gdy zdjęcia autorstwa dwóch osób uzyskają identyczną ilość polubień wówczas konkurs zostanie wydłużony do 28.12.2017 r. do godz. 20:00
 24. Każda osoba może wstawić więcej niż jedno zdjęcie, ale organizatorzy przyznają tylko jedną nagrodę (jeżeli dwa zdjęcia tej samej osoby znajdą się na jednym z nagradzanych miejsc to organizator przyznaje nagrodę przypisaną do wyższego miejsca). Polubienia z kilku wstawionych zdjęć przez tą samą osobę nie sumują się.
 25. Niniejszy konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z osoby nim związane. Administrator promocji korzysta z serwisu Facebook do administrowania promocją na własną odpowiedzialność. Serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.

 

NAGRODY

1. Nagroda

2. Nagroda

3. Nagroda

Znajdź nas na FB Znajdź nas na YT

Sponsorzy i partnerzy

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl